«

»

Install and configure PHD Virtual ReliableDR 3.3

This will be the second technical blog post not created by myself, this one is made by Göran Jansson and Roger Jansson working at ARJ Disctributions and will cover the installation and initial configuration process for PHD Virtual Reliable DR 3.3.
This blog post will not only be created by two guest bloggers, it will also be in Swedish addressing their and mine Swedish customers and readers.
However, i bet my English readers can take advantage of the blog post as well since a lot of print screens are included. 

The below figure will provide you with an overview of the ReliableDR architecture.

ReliableDR-Arkitektur

From now on the blog post will be in Swedish.

Systemkrav

Fullständiga systemkrav finns beskrivet här

För installationen nedan så behöver ni:

 • En virtuell server med Windows Server 2008 R2, Service Pack 1 (eller senare)
 • 1 – 2 vCPU
 • 2-4 GB RAM
 • 40GB diskyta

Denna konfiguration räcker till även för stora installationer med tusentals virtuella maskiner.

Programvara
Ni laddar ner installationspaketet här.

Behörigheter
Ni behöver administratörsbehörighet på er server samt i den VMware vCenter som ni skall använda.

Installation

 • Logga in på din blivande RelaibleDR server med administratörsbehörighet och kopiera dit och packa upp ZIP-filen du laddat ner till servern.
 • Dubbelklicka på “ReliableDR.v3.3.6021.exe”
  1.installing
 • Installationen förbered: Detta kan ta några minuter att gå igenom och installationen lägger på .Net paketet om det inte finns redan på servern.

 2.Welcome

 • Installationsguiden startas. Tryck Next
 • Läs igenom licensavtalet, godkänn detta och Tryck Next
 • Godkänn eller ändra den föreslagna installationssökvägen för ReliableDR och Tryck Next.

3.prerequisities

Nu kontrolleras om förutsättningar är uppfyllda eller om installationsprogrammet måste installera dessa på servern. IIS version 7 eller senare måste finnas på servern.När alla förutsättningar är uppfyllda väljer du Next för att fortsätta installationen.

SQL-Server

   4.SQL-server

I detta steg väljer du mellan att installera en SQL Express 2008 R2 lokalt på servern eller ansluta till en befintlig SQL-server.

Vi rekommenderar att ni använder lokal SQL Express server då det tar bort ett externt beroende. SQL Express är ju även kostnadsfritt och räcker även till för stora miljöer ihop med V-Commander.

Tryck Next så startar SQL installationen.

 5.installing-SQL

Det kan ta några minuter.

Webserver konfigurering:

Välj sedan sökvägen för webbsidan och Tryck Next.

6.webpath

Sedan ska WEB accessen konfigureras:

 • Ange vilket nätverkskort(IP-Adress) websidan ska svara på samt vilka portar som skall användas.

 7.ip-ports

 • Tryck Next

Om dessa portnummer redan används får man upp en meddelanderuta med varning om att “Default Web Site” kommer att ändras till ReliableDR Dashboard istället. Acceptera detta genom att trycka YES annars tryck NO och ändra önskade portar.

Nu har ReliableDR all information som behövs och installationen kan starta.

 8.config finished

Grattis! När rutan ovan kommer upp så har ni installerat ReliableDR. Tryck Finish

Nu ska vi göra grundläggande konfiguration.

Grundläggande Konfiguration av ReliableDR

ReliableDR administreras via ett webinterface. (OBS! ReliableDR stöder inte Internet Explorer utan kräver Firefox eller Chrome, skönt va?)

Starta din browser och surfa till http://servernamn eller https://servernamn (om någon port har ändrats ange portnummer tex http://servernamn:81 )

9.login

Vid första inloggningen så använder ni username “admin” och lösenord “password”.

A.loginstart

Ändra lösenord ReliableDR

För att ändra lösenordet och lägga upp ytterligare användare klickar ni på Administration i nedre vänstra hörnet.

 • Klicka på Users
 • Högerklicka på admin och välj Change Password

 B.changepassword

Innan vi kan börja använda produkten till att testa vår katastrofsäkring behöver vi:

 • Ansluta till de vCenter Servrar vi har på primär och sekundär sida.
 • Skapa ett isolerat nätverk på den sekundära sidan som inte är kopplat till något nätverkskort.
 • Ange de nätverk som ska användas vid tester failover/failback.

Anslut ReliableDR till vCenter

ReliableDR kan använda sig av en eller flera vCenter och även ansluta sig direkt mot hosten.

 • Om du har ändrat adminlösenordet så klickar du på Manage nere till vänster.
 • Klicka på Servers och sedan på Add
  C.addvcenter
 • Skriv in information ovan och klicka på Save
  D.vcenteraccess

När du är klar med detta ska du se din eller dina vCenter servrar under Servers Details.
E.serverdetails

Nätverksmappning:
För att ReliableDR ska veta vilka nätverk som ska användas för tester samt för failover på primär respektive sekundär sida måste vi bygga upp en översättningstabell för detta, såkallade Mappings.

 • Klicka på Mappings och välj Add
  F.ServerSelect

Som ni ser kör vi en och samma  vCenter server för båda sidor det går alldeles utmärkt att ha det så.

 • Markera en primär och sekundär vcenter/host.
 • Klicka på Next

Nu läses de befintliga nätverken in från vCenter.
G.FailoverNetwork

 • Välj primärt nätverk och mappa det mot testnätverk och failovernätverk.
  Ni kan här välja att endast göra en mappning för alla primära nätverk eller nätverk för nätverk. Detta går även att ändra när man skapar jobben.
 • När vi är nöjda klickar vi Next
  H.Failbacknetwork
 •  Nu får vi konfigurera Failbacknätverken, vilket innebär hur nätverken ska hanteras när vi ska gå tillbaks till den primära siten efter att ha gjort en failover.
 • När vi är nöja så klickar vi Next
 • För att spara gjorda ändringar så anger vi ett namn för nätverksmappningen och klickar sedan på Save.
  I.networkmappinsview

 Ni bör nu ha något liknande det som står på bilden.

Man kan om man använder det i miljön även göra mappning för foldrar och eller resurspooler.

Nu är vi klara med den grundläggande konfigurationen så att vi kan börja använda RDRs inbyggda mjukvarureplikering och sätta upp de replikeringsjobb vi vill köra.

Click here to view the blog post on ARJ Distributions home page.

Thanks to both Göran Jansson and Roland Jansson for creating this blog post. 

11 pings

Skip to comment form

Comments have been disabled.